سازمان ها و شرکت های طرف قرارداد

پرسنل محترم سازمان ها و شرکت های طرف قرارداد زیر می توانند با تسهیلات ویژه از مجموعه مانتو بلوط خرید خود را انجام دهند. جهت کسب اطلات بیشتر می توانید به امور رفاهی مجموعه خود مراجعه کنید و یا با کارشناسان پشتیبانی مانتو بلوط تماس بگیرید.