خصوصیات لباس فرم اداری

رنگ : اولین چیزی که نظر دیگران را جلب می کند رنگ است. معموال در طراحی اداری
لباس فرم از رنگ سازمانی و برند الهام گرقته می شود
جنس : در انتخاب جنس لباس فرم اداری باید دقت ویژه ای شود زیرا با توجه به استفاده
.روزانه، کیفیت این لباس ها نیز کامال بایدحفظ شود
سایز: همانطور که می دانید سایز اهمیت ویژه ای در لباس فرم اداری دارد، سایز لباس نباید
خیلی تنگ و یا گشاد باشد. اندازه بودن لباس عالوه بر راحتی باعث شیک جلوه دادن لباس نیز
میشود

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *