طرح‌های تابستانه

میکرو یقه گرد

392000 تومان 352800 تومان

میکرو کتی یقه انگلیسی

392000 تومان 352800 تومان

مانتو اسپرت سوئیت کلاهدار

428000 تومان 385200 تومان

مانتو مجلسی حریر عروسکی

288000 تومان 209000 تومان

مجلسی مدل شاینا

672000 تومان 537600 تومان

اسپرت شانتون لوزی

488000 تومان 291000 تومان

مانتو مجلسی لمه توردوزی

399000 تومان 212000 تومان

اسپرت لنین خرج کار هندی

456000 تومان 365000 تومان

اسپرت کت بابوس آستین دمسه

416000 تومان 293000 تومان

اسپرت کروز دو پی اس دخترانه

456000 تومان 321000 تومان

اسپرت جین دو پی اس کوتاه

448000 تومان 238000 تومان

اسپرت لنین چاکدار دمسه

416000 تومان 374400 تومان

اسپرت دوجیب بلند بغل چاک

464000 تومان 230000 تومان

اسپرت تک شنل میله ای

424000 تومان 350000 تومان

اسپرت تک ژاکارد

424000 تومان 350000 تومان

اسپرت ابروبادی اشکی یقه هفت

464000 تومان 417600 تومان

اسپرت ابروبادی اشکی یقه گرد

416000 تومان 374400 تومان

مجلسی حریر یقه گلدوزی

594000 تومان 475200 تومان